kayıp zamanın izinde...
clock
30'ların kayıt cihazı egovox


Kaynak : Modern Türkiye Mecmuası 1938